Laenude tingimused

Pandi ja laenulepingute põhitingimused

LAENULEPING JA PANDILEPING

Lepingu põhitingimused kehtivad alates 01.01.2020

 • 1. Laenuandja annab Laenusaajale tagatise vastu (Pandiese) laenu summas XX,XX EUR (Laenu Summa)
 • 2. Lepingu allkirjastamisega kinnitab Laenuandja, et on Laenu Summa Laenusaajale üle andnud ning Laenusaaja kinnitab, et on Laenusumma Laenuandjalt kätte saanud. Sealhulgas kinnitab Laenusaaja, et on Pandieseme Laenuandjale üle andnud ning Laenuandja kinnitab, et on selle kätte saanud.
 • 3. Laenusaaja kinnitab, et Pandieseme omandiõigus kuulub temale ja kolmandatel isikutel puuduvad pandieseme suhtes igasugused õigused ning pandieseme suhtes puuduvad käesoleva lepingu sõlmimise hetkel igasugused vaidlused.
 • 4. Laenusaaja tasub laenu kasutamise eest Laenuandjale tasu (Laenu tasu) 30 päeva eest summas X,XX EUR.
 • 5. Laenusaaja kohustub Laenuandjale Tagastatava Summa XX,XX EUR tagastama hiljemalt Tagastamise Tähtajaks (XX.XX.XXXX). Panka tasumisel peab Laenusaaja märkima kirjeldusse laenulepingu numbri.
 • 6. Laenusaaja kohustub Laenuandjale tasuma viivist 0,066% (null koma null kuuskümmend kuus protsenti) päevas tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud päeva eest.
 • 7. Laenusaajal on õigus pikendada Laenu kestvust 30 päeva võrra, tasudes Lepingu Muutmise Tasu XXX EUR hiljemalt XX.XX.XXXX kuupäevaks ning teavitades pikendamise soovist Laenusaajat.
 • 8. Laenuandja vastutab Laenusaaja ees pandieseme kaotsiminekuga, hävimisega või kahjustumisega tekkiva kahju eest.
 • 9. Lepingus nimetatud Tagastatav Summa (XX,XX EUR) tagastamise tähtajaks (XX.XX.XXXX) tagastamata jätmisel muutub Tagastatav Summa koos viivistega tingimusteta väljanõutavaks ja Laenuandjal on õigus oma nõue rahuldada Pandieseme müümise teel.
 • 10. Laenusaaja vastutab Laenulepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise eest pandieseme väärtuse ulatuses.
 • 11. Laenuandjal on õigus Pandiese müüa tema poolt valitud viisil, tingimusega, et asja müümise viis ei kahjusta ebamõistlikult Laenusaaja huve. Pandieseme müümiseks ei ole vaja korraldada avalikku enampakkumist.
 • 12. Pooled teevad kõik endast oleneva, et lahendada kõik tekkivad vaidlused heas usus läbirääkimiste teel. Juhul kui lahkarvamusi ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.
 • 13. Leping jõustub selle allakirjutamise hetkest Poolte poolt.
 • 14. Pooled kinnitavad, et nad on lepingu tingimustega tutvunud, on nendest aru saanud ning need vastavad Poolte tegelikule tahtele.
 • 15. Leping on koostatud kahes eksemplaris, millest üks jääb Laenuandjale ja teine Laenusaajale.

Täna pakkumises


Galaxy A12 õhuke korpus ja suur 6,5-tolline ekraan lubab nutika meelelahutuse mugavalt endaga igale poole kaasa võtta. Erk servast servani ekraan sobib ideaalselt mängimiseks, videosisu vaatamiseks ja veebi sirvimiseks. Nutitelefoni 48 Mpix kaamera + 5 Mpix ülilainurkkaamera ning 8 Mpix eesmine kaamera püüavad kaamerasilma palju olulisi hetki ja võimalus Full HD resolutsioonis videomaterjali salvestusteks lisab mälestustesse toredaid nüansse. 32 GB telefoni mälu ja lisavõimalus kuni 1 TB ulatuses seda mälukaardi abil suurendada pakub rohkelt salvestusruumi. Mahukas 5000 mAh akumaht lubab mängud lõpuni mängida ilma, et selle peale mõtlemagi peaks.

Sõrmejälje tuvastussensor telefoni tagaküljel on mugav ja tagab isiklikele andmetele turvalisuse.
Võimalus kahe SIM-kaardi lisamiseks pakub kasutusmugavust.
48 Mpix põhikaamera + 5 Mpix ülilainurk kaamera + 2 Mpix makrokaamera + 2 Mpix sügavuskaamera.
15 W kiirlaadimine.
suurus 18.25
rinnanõel
karp
sertifikaat, teemant, suurus 18
A40 nutitelefon 5,9 tollise Full HD+ ekraaniga kuvab kasutajale info laiahaardeliselt tema vaatevälja, tänu ekraani Super AMOLED tehnoloogiale on värvilahendused erksad ja tagatud mugavus ka otsese päikesevalguse käes. Telefoni kasutaja jaoks oluliste andmete ja turvalisuse eest kannab hoolt seadme tagaküljel paiknev kompaktne sõrmejäljelugeja, mis on käepäraselt leitav ja sõrmele mugav kasutada. Telefoni on toetamas 4 GB muutmälu ja 64 GB salvestusmälu, lisavõimalusena saab mahtu kuni 512 GB ulatuses mälukaardi abil suurendada. Nutifotograafiasse lisavad võimalusi 16+5 Mpix tagumised ja 25 Mpix eesmine kaamera. Telefoni toetab uusim Android 10 operatsioonisüsteem.